Logo 2021 Puur strategie

Introductie van de Puur Methode

Puur strategie consultancy kan met de Puur methode voor u van waarde zijn bij verschillende soorten initiatieven en in verschillende rollen. Afhankelijk van uw behoefte, kunnen we onze beproefde methodologie (De PUUR methode) gebruiken om een compleet veranderproces vorm te geven.

Onze focus is creatie van een hogere organisatie volwassenheid, optimalisatie van uw bedrijfsmodel, autonome groei, optimalisatie van go-to-market en marketing, internationalisering en duurzaamheid om met toekomstige disruptie om te kunnen gaan.

Iedere organisatie is in de kern eenzelfde organisme met identieke uitdagingen die te identificeren zijn. Vele jaren hebben wij gekeken en ervaren wat de overeenkomsten zijn en deze uitgewerkt in een methodische aanpak voor verandermanagement.

De PUUR methode

Veel “nieuwe” verandermethoden zijn de afgelopen decennia geïntroduceerd. Denk hierbij aan Kanban, Prince II, Scrum, AGILE en Lean – Six Sigma. 

Deze methodieken zijn geweldig, echter vaak gehyped. Hoewel de methodologieën grondig zijn ontwikkeld, worden deze vaak ook “handig op de kaart gezet” in termen van marketing strategie. 

Maar zijn deze ook hét antwoord op uw veranderingsbehoefte of zijn dit meer tools om te ondersteunen bij uw behoefte?

Hoewel de bekende veranderingsmethodieken qua inhoud van elkaar verschillen, hebben ze meestal één ding gemeen, iets dat vaak niet duidelijk genoeg is.

Het succes van de methodologie ligt voornamelijk bij de implementatie van de ideeën binnen de hele organisatie. Deze “inbedding” van een verandering is in de praktijk vaak niet gemakkelijk.

De PUUR methode is anders, waarbij bovenstaande technieken worden toegepast.

Wat is anders dan bij anderen?

Door juist middenin de organisatie mee te werken met de verschillende teams maken wij het verschil. Deze pragmatische aanpak versterkt de drive binnen uw team om uw doelstellingen te realiseren.

Wat verder niet echt bestond, was een generieke en allesomvattende methode die ook de commerciële machine raakt.

Het hele proces van idee tot uitvoering en gewenst resultaat is iets dat vaak niet op zoek is naar de basisproblemen om deze op te lossen, terwijl hier een extreem grote winst te behalen is.

Om deze reden heeft Puur een eigen methodologie ontwikkeld met een brede mix van vaardigheden en ervaring die uw organisatie kan helpen met het belangrijkste onderdeel:

HET GEWENSTE RESULTAAT!

waarom puur De Puur methode

1

Fase één biedt de diepgaande analyse die we nodig hebben om volledig inzicht te krijgen in de stappen die we moeten ondernemen om het verandertraject aan te gaan.

2

Na het presenteren van onze bevindingen zullen wij, afhankelijk van het resultaat van fase één, een verandering- en optimalisatieplan met u maken. Deze go or no-go fase bepaald het vervolg van het project.

3

Als er consensus is, beginnen we aan het verandertraject inclusief het kantelen naar het consequentie model. PDCA en culturele verandering maken deel uit van onze methodologie.

“Puur strategie consultancy heeft ons geholpen om het volgende niveau van volwassenheid te bereiken: van start-up tot scale-up is een geweldige en interessante reis, zonder Puur hadden we niet zo snel kunnen evolueren”

– JORRIT VAN DE WALLE, CEO AUDITTRAIL

strategie consultancy Logo Audittrail
Sales strategie img
Uw project

Puur strategie kan voor u van waarde zijn bij verschillende soorten initiatieven en in verschillende rollen.

Afhankelijk van uw behoefte, kunnen we onze beproefde methodologie gebruiken om een compleet veranderproces vorm te geven.

Sales strategie
INCiDENTele PROJECTen

Management advisor, Strategic adviser, Go-to-market advisor.

Onze focus is creatie van autonome groei, internationalisering en optimalisatie van bedrijfsmodellen om met disruptie om te kunnen gaan.

De Puur methode
INTERIM PROJECten

Interim (CCO) Sales Director, Strategy realization officer (SRO), Crisis management

Meer over ons,...

Ons merk en onze naam staan ​​voor een heel specifieke “manier van werken” die bepaalt wie we zijn en hoe we doen wat we doen!

“Het werken met Puur strategie consultancy heeft ons nieuwe inzichten gegeven in de fit / gap tussen onze commerciële doelen en de realiteit, Het resultaat is dat wij een driejarenplan hebben opgesteld om deze doelen te kunnen bereiken”

– Carolien Wanrooy, CCO The process Specialists

strategie consultancy de_proces_specialisten_med_logo

Gratis strategie sessie van 2 uur!

Heeft u behoefte aan een eerste globale blik op uw organisatie? Staat u ervoor open om eens echt te verdiepen en uw plannen te toetsen? maak dan NU gebruik van deze tijdelijke aanbieding! 2 uur sparren over uw plannen en doelstellingen.

Hartelijke groet, Ralph Drijver