Logo 2021 Puur strategie

Waarom PUUR

Waarom PUUR inzetten voor uw project? Het is vaak best moeilijk om de juiste adviseur te vinden om te helpen bij bepaalde uitdagingen en wij kunnen het ons goed voorstellen dat u zich afvraagt hoe je dit nu kunt bepalen.

Ons eerlijke advies hierin is, vertrouw op uw gevoel! Luister goed, stel veel vragen en kijk of u zich geïnspireerd voelt. Veel organisaties hebben namelijk behoorlijk grote uitdagingen bij het formuleren en vooral uitvoeren van een (groei) strategie, ook binnen het commerciële domein.

Door middenin de organisatie mee te werken met de verschillende teams maken wij het verschil. Deze pragmatische aanpak versterkt de drive binnen uw team om uw doelstellingen te realiseren. 

Puur strategie consultancy en advies kan voor u van waarde zijn bij verschillende soorten initiatieven en in verschillende rollen. Afhankelijk van uw behoefte, kunnen we onze beproefde methodologie gebruiken om een compleet veranderproces vorm te geven.

Onze focus is creatie van een hogere organisatie (proces) volwassenheid, optimalisatie van uw bedrijfsmodel, autonome groei, optimalisatie van go-to-market en marketing, internationalisering en duurzaamheid om met toekomstige disruptie om te kunnen gaan. 

Puur strategie heeft een methodologie, de ervaring én de kennis om u te helpen deze strategie te formuleren en uitvoeren.

De puur methode

De unieke manier van werken heeft ons geholpen om tot de kern te komen van wat we willen bereiken! De basisprincipes in verkoop, marketing en boodschap zullen ons de tools geven om ons bedrijf sneller en efficiënter te laten groeien.

– Peter Oostrom, CEO Common Senses

Logo Common senses

P.U.U.R.

De naam PUUR is een weergave van onze manier van werken én denken over organisatieverandering. Voor verdiepende informatie kunt u klikken op de onderstaande blokken of het drop-down menu gebruiken.

Positief

Door de persoonlijke aanpak en vooral het empathische deel van leiderschap niet te vergeten, kunnen wij u zeer pragmatisch maar vooral gedegen helpen bij het veranderen en verbeteren van uw organisatie.

Uniek en eerlijk

PUUR STRATEGIE heeft een aanpak die voor iedereen kan werken. Door in volledige eerlijkheid met elkaar samen te werken naar een optimaal geformuleerd resultaat of een ideale werkwijze kom je als organisatie een stuk verder.

Uitdagend

Door de technieken die wij gebruiken én het stellen van alle vragen die niemand durft te stellen brengen wij de interne organisatie positief in beweging. Confrontatie zal niet worden geschuwd, wij zijn er voor u!

Resultaat gericht!

Het gewenste resultaat behalen is wat ons betreft het allerbelangrijkste. Doelstellingen dienen duidelijk geformuleerd te worden en dienen ook behaald te worden! Stap voor stap naar continue verbetering.

Waarom PUUR kiezen!

Met behulp van de verschillende technieken die we in de loop van de jaren hebben ontwikkeld en door alle vragen te stellen die niemand durft te stellen, creëren we een positieve stroom binnen de interne organisatie. Samen bepalen we de richting tijdens de eerste fase van onze veranderingsmethode.

Door middel van pragmatische analyses zullen we de kern van alle uitdagingen of problemen onder de loep nemen en transparant maken. Dit kan als confronterend worden ervaren.

Verandering komt niet gemakkelijk. Puur strategie helpt u om uw (commerciële) organisatie op een gecontroleerde manier te veranderen en te verbeteren.

Beginnen is moeilijk, afmaken nog veel moeilijker!

Veel organisaties praten over veranderinitiatieven die een grote impact kunnen hebben. Zaken worden voortvarend opgepakt en de eerste werkgroepen geformeerd. Langzaam maar zeker verliest men het doel uit het oog en neemt de waan van de dag het project over. Deliverables worden niet meer behaald, focus is weg en uiteindelijk is er enorm veel energie verspild en het project ten dode opgeschreven. 

Wij zijn van mening dat dit niet nodig is als je maar methodisch te werk gaat en vooral doelen zeer duidelijk in kaart brengt en in gedachten houdt. Zeker in deze bijzondere tijden is het belangrijk om een gedegen (innovatie)strategie te voeren en vooral de verbinding te zoeken tussen mensen, processen en systemen. Maar hoe en waar kun je het beste beginnen?

Veel van de uitdagingen kunnen worden opgelost omdat ze vaak te maken hebben met “afstemming” van de drie belangrijkste delen van de organisatie. Wat helaas wel regelmatig overgeslagen wordt, is namelijk de vraag of het management zélf of de interne organisatie wel klaar is voor de voorgenomen verandering. Waar liggen de risico’s nu echt? Bij het management? De uitvoering? Of juist bij de ondersteuning zoals ICT, control of HR? 

Eerst vanuit het management bekeken:

Management

Is onze strategie volledig en duidelijk geformuleerd, haalbaar en SMART, wat is de impact van onze ambitie voor de organisatie?

Producten en diensten - presentatie ontwikkeling

De uitvoering

Beschikken we over de nodige vaardigheden, hulpmiddelen en materialen om de doelstellingen en ambities van het management te realiseren?

Producten en diensten - elevator pitch

Ondersteunende diensten

Begrijpen we de noodzaak van de organisatie en kunnen we faciliteren met tools en materialen om de organisatie zoveel mogelijk te ondersteunen?

Waarom p.u.u.r. Uitdagend confronterend

En vanuit de organisatie bekeken;

Binnen iedere organisatie is sprake ven een mooi fenomeen wat de “iceberg of ignorance” heet. Niet expres of bewust maar wel een fenomeen wat niet te ontkennen valt. 

Niet iedereen kan overal van op de hoogte zijn of zelfs geïnformeerd en dit is met name “bottom up” het geval.

Hoe kan management nu de juiste beslissingen nemen in lijn met de organisatie strategie, compliance strategie, kosten, budget etc. etc. 

Hier wil het management altijd graag bij geholpen worden echter wel op een manier die ook effectief en efficiënt is zodat zij de juiste vragen kunnen stellen en de juiste besluiten kunnen nemen in lijn met de andere zaken die spelen op de achtergrond.

Iceberg of ignorance

Ondersteunende diensten

De afdelingen hebben hulp nodig in de vorm van een investering, budget, kennis of ondersteuning. 

Dit wordt erkend echter hoe gaan wij het management overtuigen en helpen de juiste keuzes te maken? Wat is de prioriteit en businesscase? Gaat dit positief bijdragen aan de doelen van het management?

Ondersteuning en uitvoering

De uitvoering

Wat is exact nodig om te veranderen? Voor wie is dit relevant en wat is de impact van de voorgenomen verbetering of verandering? 

Hoe maken we de businesscase rond en presenteren wij dit aan het management zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden? Hoe kunnen we het beste uitleggen dat de actie gaat “opleveren”?

Sales strategie img

Management

De organisatie wil verandering; Gaat dit bijdragen aan onze ambitie, visie, strategie, klantbeleving. Past dit bij onze missie, binnen het budget of verantwoord ondernemen.  

Past dit binnen de rechtmatigheidsprincipes en compliance vraagstukken? Etc. Etc. Etc….. Geen eenvoudige opgave om hierover te besluiten!

De Puur methode

Puur zorgt ervoor dat juist déze analyses, bottom up én top down, voordat er veel energie gestoken wordt in een project, uitgevoerd worden vanuit een ongebruikelijk uitgangspunt. Het PUUR uitgangspunt! 

  • Positief, persoonlijk en empathisch! 
  • Uitdagend! 
  • Uniek en eerlijk!
  • Met een absolute focus op het gewenste resultaat of de doelstellingen!

Waarom PUUR consultancy?
De PUUR methode

Ons merk en onze naam staan voor een heel specifieke “manier van werken” die bepaalt wie we zijn en hoe we doen wat we doen!

The bottom line

Met onze jarenlange ervaring hebben we veel van de uniforme basisproblemen kunnen identificeren. Soms door echt de “door schade en schande wordt je wijs” ervaring binnen organisaties.

Vrijwel alle complexe problemen kunnen worden opgelost als het probleem wordt onderkent en het dus vanuit de basis wordt aangepakt.

Voor verschillende managers op C-niveau, managementlagen, werknemers of leveranciers kan het oplossen van deze problemen het verschil betekenen tussen winnen of verliezen. Of van falen of succesvol veranderen.

Voor zowel grote (multinationals) als kleine (startende) bedrijven moeten een gedeelde strategie en optimale samenwerking de leidraad zijn voor het behalen van (groei) doelstellingen.

Verandermanagement

Met behulp van de verschillende technieken die we in de loop van de jaren hebben ontwikkeld en door alle vragen te stellen die niemand durft te stellen, creëren we een positieve stroom binnen de interne organisatie. Samen bepalen we de richting tijdens de eerste fase van onze veranderingsmethode.

Door middel van analyses zullen we de kern van alle uitdagingen of problemen onder de loep nemen en transparant maken. Dit kan als confronterend worden ervaren.

Verandering komt niet gemakkelijk. Puur strategie helpt u om uw commerciële organisatie op een gecontroleerde manier te veranderen en te verbeteren.

Waarom PUUR kiezen! Video over onze uitgangspunten

Gratis strategie sessie van 2 uur!

Heeft u behoefte aan een eerste globale blik op uw organisatie? Staat u ervoor open om eens echt te verdiepen en uw plannen te toetsen? maak dan NU gebruik van deze tijdelijke aanbieding! 2 uur sparren over uw plannen en doelstellingen.

Hartelijke groet, Ralph Drijver